WoNiMS Ad-hoc/ Founding Committee (13 Poush, 2070)

Shanti Bajracharya, Co-ordinator
Dhana Kumari Thapa, Secretary
Members: Anjana Pokharel
                  Bindra Devi Shakya
                  Kabita Luitel
                  Neelam Subedi
                  Rachana Joshi
                  Rohini Shrestha
                  Ruma Manandhar
                  Samjhana Sharma
                  Sarala Luitel